เครื่องกำจัดตะกรัน ทดแทนสารเคมี

 

ZYMETEC HYDRO

tag:เครื่องกำจัดตะกรัน, เครื่องป้องกันตะกรัน, ลดตะกรัน, ลดหินปูน,เครื่องขจัดหินปูน

คำจำกัดความ:ตะกรัน คือการรวมตัวของสารละลาย ที่รู้จักกันดีในชื่อ"หินปูน"ที่มีอยู่ในน้ำบาดาล น้ำผิวดิน

                 :กำจัดตะกรัน คือการนำเอาตะกรันเก่า หรือหินปูนที่ก่อตัวแล้ว เป็นของแข็งออกจากพิ้นผิวของท่อและพาชนะ บางคนมักจะเรียกว่า การขจัดหินปูน

 • แนะนำบทความเรื่อง...การควบคุมตะกรัน ด้วยเทคโนโลยี จาก Hydro Flow คำว่าตะกรัน คือกลุ่มหินปูนที่ก่อตัวเป็นรูปร่าง ในพื้นผิวท่อหรืออุปกรณ์ หรือแม้แต่ภาชนะต่างๆ. หินปูนที่ว่ามันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือเป็นกลุ่มสารละลายขนาดเล็กมากๆ ที่เจือปนอยู่กับน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน จะทำการตกผลึกได้ง่ายและเร็วเมื่อมันเปลี่ยนที่-เปลี่ยนอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผลที่ได้รับยังก่อความเสียหายรุนแรงให้กับเครื่องจักรและอุปกรณ์ ภาชนะราคาแพงของคุณ นอกจากจะต้องสูญเสียเงินในการบำรุงรักษา ในแต่ละครั้งแล้ว สิ่งที่ควรทราบอีกอย่างคือ 1).ในระบบแลกเปลี่ยนความร้อนตะกรันมันเป็นตัวการปิดกั้นการส่งถ่ายอุณหภูมิ เพราะในแต่ละชั้นความหนาของตะกรันทุกๆ1.6 ม.ม. จะมีค่าการสูญเสียเชื้อเพลิงหรือค่าพลังงานที่คุณต้องจ่ายเพิ่มในแต่ละรอบบิล...ถึง11% ซึ่งไม่ใช่น้อย, 2).ในระบบท่อลำเลียง มื่ชั้นความหนาเพิ่มขึ้น ขนาดภายในท่อส่งจะลดลง นั่นหมายถึง ปริมาณหรืออัตราการไหลย่อมลดลงตาม ทำให้เกิดแรงดัน(pressure)เพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า ใช้พลังงานมากขึ้น ที่ยิ่งสำคัญไปกว่านั้น สุดจะประมาณค่าได้ยากคือ การเสียโอกาสในการผลิต เนื่องจากต้องมีการ shut down หยุดระบบเพื่อซ่อมแก้ไข
  ฉะนั้นในแนวคิดของ HYDRO FLOW ที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนในการจัดการกับงานซ่อม,บำรุงรักษา และต้นทุนการซื้อสารเคมีที่จะต้องซื้ออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเครื่องจักรมีโอกาสที่จะเกิดการผุกร่อนจากเคมีบางประเภทที่นำมาใช้ในระบบ... เหล่านี้ จะยังคงดำเนินต่อไปตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักรในธุรกิจนั้นๆ.

วิธีการแก้ไข (แนะนำ) HYDRO FLOW

 • คืออุปกรณ์อิเลคทรอนิค ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อป้องกันและสลาย ตะกรันทดแทนการใช้สารเคมีต่างๆ ช่วยจัดการกับปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด แบบเบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียว คือการติดตั้งครั้งเดียว แต่ควบคุมได้ตลอดอายุการใช้งาน(ไม่น้อยกว่า10ปี **ยืนยันจากประเทศฮ่องกง**) และยังได้เห็นโอกาสในการคืนทุนภายใน 6-24เดือน ( ชึ้นอยู่กับแต่ละ ระบบ เมื่อเทียบกับระบบเดิมๆดังที่กล่าว)
  การติดตั้ง สามารถทำได้ทันที โดยไม่ต้องมีการตัดต่อท่อ หรือไม่ต้องมีการหยุดระบบผลิตแต่อย่างใด. HYDRO FLOW จะยังทำงานกับทุกความเร็วการใหลของน้ำและกับทุกๆชนิดของวัสดุท่อ
  ราคางบลงทุน ขึ้นอยู่กับปัญหาและขนาดของท่อลำเลียงเป็นหลัก วิศกรผู้เชี่ยวชาญของ หรือตัวแทนที่ผ่านการฝึกอบรมจาก HYDRO FLOW จะเป็นผู้แนะนำ

ความเชื่อมั่น

 • ลูกค้าที่จะได้รับการรับประกันจากประเทศอังกฤษ(ผู้ผลิต)โดยตรง เพราะก่อนติดตั้งทางเราจะมีการกำหนดจุด ภายใต้เงื่อนไขสัญญารับประกัน 1-12เดือน(ตามข้อตกลง) หากมีข้อผิดพลาดใดๆกับอุปกรณ์ดังกล่าว หรือการใช้ไม่ได้ผล บริษัทยินดีคืนเงิน 100% แต่ถ้าการใช้งานสามารถวัดผลในทิศทางบวก ผู้ใช้จะได้การรับประกันสินค้าเพิ่มอีก2ปี รวมแล้ว 3ปีเต็ม และรับการดูแลเป็นระยะตลอดการรับประกัน
  การบำรุงรักษา free maintenance HYDRO FLOW คืออุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบ ที่ไม่มีการซ่อมแซม เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย จึงไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงใดๆตลอดการใช้งาน

 

Good For: HYDRO FLOW คือสินค้าที่ เหมาะกับระบบงานระบายความร้อน คูลลิ่งทาวเวอร์,Cooling Tower, ชิลเลอร์,Chiller, บอยเลอร์,Boiler, ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน,Heat Exchanger,คอนเด็นเซอร์,Condenser, ท่อลำเลียงของเหลว, สระว่ายน้ำ ,ฟาร์มปศุสัตว์, การเกษตรและระบบผลิตน้ำดื่ม-น้ำใช้.

รูปที่1 รวมสินค้าHydroFlow

Visitors: 55,948