เครื่องกำจัดตะกรัน ทดแทนสารเคมี

HydroFLOW คืออะไร?

HydroFLOW :เป็นอุปกรณ์ อิเล็คทรอนิค ที่สร้างขึ้นมาเพื่อการปรับสภาพน้ำโดยเฉพาะ และหลีกหนีขั้นตอนกับวิธีการที่ซับซ้อนที่เคยมีมาในอดีต ใช้ในการติดตั้งกับท่อน้ำภายนอกเท่านั้น โดยไม่ต้องตัดต่อท่อ หรือแม้แต่ไม่กระทบต่อระบบเดิมของเครื่องจักร์แต่อย่างได.

HydroFLOW ทำงานอย่างไร?

HydroFLOW:ทำงานด้วยการอาศัยความชื้น(น้ำ หรือของเหลวอื่นๆ) เป็นตัวกลางในการเหนี่ยวนำ สัญญานความถี่ต่ำ .สัญญานความถี่ต่ำ จะมีผลในการจัดการปัญหา ดังที่กล่าวในหัวข้อต่อไปนี้ 

ZYMETEC HYDRO

tag:เครื่องกำจัดตะกรัน, เครื่องป้องกันตะกรัน, ลดตะกรัน, ลดหินปูน,เครื่องขจัดหินปูน

คำจำกัดความ:ตะกรัน คือการรวมตัวของสารละลาย ที่รู้จักกันดีในชื่อ"หินปูน"ที่มีอยู่ในน้ำบาดาล น้ำผิวดิน

                 :กำจัดตะกรัน คือการนำเอาตะกรันเก่า หรือหินปูนที่ก่อตัวแล้ว เป็นของแข็งออกจากพิ้นผิวของท่อและพาชนะ ในบางที่จะเรียกว่า การขจัดหินปูน

 • แนะนำบทความเรื่อง"การควบคุมตะกรัน" ด้วยเทคโนโลยี จาก Hydro Flow คำว่าตะกรัน คือกลุ่มหินปูนที่ก่อตัวเป็นกลุ่มก้อนที่มีความแข็ง-รูปร่างและขนาดไม่มีกำหนด จะพบบนพื้นผิวท่อหรืออุปกรณ์ที่มีน้ำไหลผ่าน หรือแม้แต่ภาชนะเครื่องใช้ต่างๆ สามารถเกิดขึ้นได้กับเกือบทุกวัสดุ มาก-น้อยอาจแตกต่างกันไป. หินปูนที่ว่ามันมีคุณสมบัติเฉพาะตัวคือเป็นกลุ่มสารละลายขนาดเล็กมากๆ ที่เจือปนอยู่กับน้ำใต้ดินและน้ำผิวดิน หน้าที่ของมันคือ "ตกผลึก"และจะทำการตกผลึกได้ง่ายและเร็วเมื่อมันมีการย้ายจากที่มันอยู่ ไปยังอีกที่หนึ่งกับเปลี่ยนอุณหภูมิเพียงเล็กน้อยก็เป็นปัจจัยสำคัญ
 • ความเสียหาย: เมื่อก่อตัวเป็นหินปูนแล้ว ความเสียหายจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับประเภทของApplication นั้นๆ สังเกตุแต่ละอุตสาหกรรม ได้มีการเตรียมการป้องกันไว้เป็นอย่างดีซึ่งก็มีวิธีที่แก้ไขแตกต่างกันออกไปตามความเหมาะสม.ยกตัวอย่างลักษณะปัญหาดังต่อไปนี้ (A,B)
  A.ระบบท่อส่งน้ำ จะเกิดการอุดตัน/ทำให้ขนาดท่อภายในเล็กลง จนทำให้ปริมาณการไหลลดลงตามแต่จะส่งผลถึงอุปกรณ์ส่งกำลัง เพราะต้องเอาชนะแรงดันให้ได้ นั่นหมายถึงต้องทำงานมากขึ้น กินพลังงานมากขึ้น
  B.ระบบแลกเปลี่ยนอุณหภูมิ
  ชั้นของหินปูนจะสร้างตัวจนเป็นความหนาเพิ่มขึ้นจากภายในผิววัสดุนั้น ผลลัพธ์คือ การส่งผ่านของอุณหภูมิก็ทำได้ยากขึ้นหรือช้าลงกว่าที่ระบบออกแบบไว้แต่เดิม หรือเข้าใจง่ายๆคือ คุณภาพการใช้งานลดลงไม่เหมือนช่วงที่ใช้งานวันแรก.สำหรับการแลกเปลี่ยนอุรหภูมิจะมีตัวอย่างในบทความถัดไป(B1,B2) 
 • B1).ในระบบแลกเปลี่ยนความร้อนตะกรันมันเป็นตัวการปิดกั้นการส่งถ่ายอุณหภูมิ เพราะในแต่ละชั้นความหนาของตะกรันทุกๆ1.6 ม.ม. จะมีค่าการสูญเสียเชื้อเพลิงหรือค่าพลังงานที่คุณต้องจ่ายเพิ่มในแต่ละรอบบิล...ถึง11% ซึ่งไม่ใช่น้อย, A1).ในระบบท่อลำเลียง มื่ชั้นความหนาเพิ่มขึ้น ขนาดภายในท่อส่งจะลดลง นั่นหมายถึง ปริมาณหรืออัตราการไหลย่อมลดลงตาม ทำให้เกิดแรงดัน(pressure)เพิ่มขึ้น ซึ่งแน่นอนว่า ใช้พลังงานมากขึ้น ที่ยิ่งสำคัญไปกว่านั้น สุดจะประมาณค่าได้ยากคือ การเสียโอกาสในการผลิต เนื่องจากต้องมีการ shut down หยุดระบบเพื่อซ่อมแก้ไข
  ฉะนั้นในแนวคิดของ HYDRO FLOW ที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นการเพิ่มภาระต้นทุนในการจัดการกับงานซ่อม,บำรุงรักษา และต้นทุนการซื้อสารเคมีที่จะต้องซื้ออย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเครื่องจักรมีโอกาสที่จะเกิดการเสียหายจากเคมีบางประเภทที่นำมาใช้ในระบบ... เหล่านี้ จะยังคงดำเนินต่อไปตลอดอายุการใช้งานของเครื่องจักรในธุรกิจนั้นๆ.

วิธีการแก้ไขปัญหาตะกรัน (แนะนำ) HYDRO FLOW

 • Hydrolowคืออุปกรณ์อิเลคทรอนิค ถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อป้องกันการก่อตัวของหินปูนและสลายหินปูนเก่าทีมีในระบบท่อที่เรียกว่า"ตะกรัน" ทั้งนี้เรามีเป้าหมายเพื่อเป็นทางเลือกและทดแทนการใช้สารเคมีต่างๆในปัจจุบัน รวมถึงวิธีการต่อต้านการเกิดตะกัน ด้วยวิธีการอื่นๆที่ลูกค้ามองเห็นว่าเป็นภาระต่อเนื่องอีกด้วย. Hydroflow คือทางเลือกที่จะถูกนำมาช่วยจัดการกับปัญหาดังที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด แบบเบ็ดเสร็จในหนึ่งเดียว คือการติดตั้งที่จุดเดียวครั้งเดียวเท่านั้น แต่ควบคุมได้ตลอดเส้นทางน้ำไหลผ่าน และตลอดอายุในการใช้งานไม่มีค่าบำรุงรักษาหรือปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์นี้แต่อย่างไดอีกจากการลงทุนกับระบบนี้และผู้ใช้เองยังได้เห็นโอกาสในการคืนทุนอย่างรวดเร็วภายใน 6-24เดือนขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่นนั้นๆ จึงถือเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าอย่างมากเท่าที่เคยมีสำหรับการรักษาตะกรันในประเทศ.
  การติดตั้ง จะสามารถทำได้ทันที โดยไม่มีความจำเป็นต้องตัดต่อท่อส่งน้ำ หรือไม่ต้องมีการหยุดระบบผลิตของลูกค้าแต่อย่างใด. HYDRO FLOW ยังทำงานได้เต็มประสิทธิภาพกับทุกความเร็วในอัตราการใหลของน้ำ หรือจากผลการใฃ้ที่สูงสุดวัดความเร็วการไหลของน้ำได้ที่10.00 เมตร/วินาที่ ยังคงเป็นความเร็วที่ Hydroflowlสามารถป้องกันและสลายตะกรันได้อย่างดีเยี่ยม และยังสามารถใช้ได้กับทุกๆชนิดของวัสดุท่อโดยไม่มีข้อจำกัด
  ราคางบประมาณการลงทุน ขึ้นอยู่กับApplication/ปัญหา/ขนาดของท่อลำเลียงเป็นหลัก วิศกรผู้เชี่ยวชาญหรือตัวแทนที่ผ่านการฝึกอบรมจาก HYDRO FLOW จะเป็นผู้แนะนำการเลือกรุ่นที่เหมาะสม

ความเชื่อมั่น

 • ลูกค้าที่จะได้รับการรับประกันจากประเทศอังกฤษ(ผู้ผลิต)โดยตรง เพราะก่อนติดตั้งทางเราจะมีการกำหนดจุด ภายใต้เงื่อนไขสัญญารับประกัน 1-12เดือน(ตามข้อตกลง) หากมีข้อผิดพลาดใดๆกับอุปกรณ์ดังกล่าว หรือการใช้งานไม่ได้ผล บริษัทยินดีคืนเงิน 100% 
  การบำรุงรักษา free maintenance HYDRO FLOW คืออุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบ ที่ไม่มีการซ่อมแซม ทั้งนี้เราคำนึงถึงการช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับเจ้าของ จึงถูกออกแบบให้มีความคงทนสูงไม่จำเป็นต้องมีการซ่อมบำรุงรักษาใดๆตลอดการใช้งาน 15ปี.HYDROFLOW คือเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบันจนไคว้ารางวัล "kitchen innovations awards" 

 

Good For: HYDRO FLOW คือสินค้าที่ เหมาะกับระบบงานระบายความร้อน คูลลิ่งทาวเวอร์,Cooling Tower, ชิลเลอร์,Chiller, บอยเลอร์,Boiler, ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน,Heat Exchanger,คอนเด็นเซอร์,Condenser, ท่อลำเลียงของเหลว, สระว่ายน้ำ ,ฟาร์มปศุสัตว์, การเกษตรและระบบผลิตน้ำดื่ม-น้ำใช้.

รูปที่1 รวมสินค้าHydroFlow

Visitors: 84,214