เครื่องป้องกันตะกรัน

HydroFLOW คืออะไร?

  • HydroFLOW คือนวัตกรรมที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นเพื่อการ"ปรับปรุงคุณภาพน้ำ"โดยเฉพาะในรูปแบบรักษาความสะอาดและช่วยลดความซับซ้อนของวิธีการควบคุมคุณภาพน้ำที่มีอยู่ในอดีต อีกทั้งยังยังเป็นอุปกรณ์ที่มีความง่ายต่อการติดตั้ง เนื่องจาก HydroFLOW สามารถติดตั้งที่ภายนอกท่อส่งน้ำเท่านั้น หมายถึงจะไม่มีการตัดต่อท่อ โดยเน้นไม่ให้มีการดัดแปลงระบบเดิมหรือการหยุดผลิตที่มีมูลค่า ใช้ได้กับทุกApplicationเช่น ระบบบอยเลอร์,ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์,ระบบท่อส่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค,สระว่ายน้ำและระบบระบายความร้อนด้วยน้ำทุกระบบ

HydroFLOW ทำงานอย่างไร?

  • HydroFLOW ทำงานโดยสร้างสัญญาณความถี่ต่ำจากตัวอุปกรณ์อิเลคทรอนิค ที่ติดตั้งภายนอกท่อส่งน้ำหลัก โดยใช้น้ำภายในท่อหรือของเหลวอื่นที่อยู่ในท่อร่วมเป็นส่วนหนึงของวงจรในการนำพาสัญญาณความถี่เพื่อไปสร้างปฎิกิริยากับกับโมเลกุลของแร่ธาตุธรรมชาติ ที่ก่อเกิดเป็นตะกรัน (หินปูน)ให้อิ่มตัวทันทีอีกทั้งยังเปลี่ยนแปลงสภาพน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อนไปในเวลาเดียวกัน นอกจากนี้ยังมีผลต่อโมเลกุลของน้ำโดยตรงด้วยการแยกมวลของน้ำที่เคยจับกลุ่มกัน ให้มีความเล็กลงจนละเอียดที่สุดจนถึง3 ไมครอน หลักการนี้จึงมีคุณประโยชน์อย่างมหาศาลในเชิงคุณค่าของน้ำ มวลน้ำที่ละเอียดเช่นนี้จะเกิดขึ้นพร้อมกับosmosisที่ผนังเซล ด้วยผนังเซลนั้นมีรูพรุน 5ไมคร่อน น้ำจะง่ายต่อการไหลเข้าไปในเซลอย่างรวดเร็ว เหตุการนี้จะรุนแรงระหว่างที่ไหลผ่านจุดติดตั้งของ Hydroflow ทำให้ที่แบคทีเรียและสาหร่ายหมดสภาพหรือตายไปหรือระเบิดจากหการ osmotic จนรวมไปถึงไบโอฟิล์มและตะไคร่น้ำอีกด้วย การป้องกันสนิมที่มีประสิทธิภาพนั้น จะได้นำเสนอในหัวข้อของหน้าถัดไปที่เรียกว่า HCL solution

คำจำกัดความ:

  • ตะกรันคือการรวมตัวของสารละลาย 2 ชนิด Ca(HCO₃)₂ ที่รู้จักกันดีในชื่อ "หินปูน" ที่มีอยู่ในน้ำบาดาล น้ำผิวดิน และยังรวมไปถึงตะกรันที่มาจากการเจือปนของน้ำในขั้นตอนการผลิต

การขจัดตะกรัน:

  • คือการนำเอาตะกรันเก่า CaCO₃ หรือหินปูนที่ก่อตัวเป็นของแข็งออกจากพื้นผิวของท่อน้ำและภาชนะที่เคยมีตะกรัน บางที่เรียกว่าการขจัดหินปูน

การป้องกันตะกรัน:

  • คือการทำให้ CaCO₃ ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นบนผิวท่อหรือผิววัสดุตลอด 24 ชั่วโมงหรือตลอดอายุการใช้งาน

การกำจัดตะกรัน: 

  • การกำจัดตะกรันด้วยรูปแบบของเทคโนโลยี Hydroflow คือการคืนคุณสมบัติเดิมๆของตะกรันทำให้หินปูนที่กำลังแข็งตัวอยู่นั้นอ่อนตัวลง จนสามารถหลุดออกจากพื้นผิวได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะใช้มือหรือใช้น้ำเปล่าๆฉีดล้าง ปากฎการณ์นี้ จะเกิดขึ้นไปตลอดแนวท่อที่มีน้ำไหลผ่าน ไกลสุดถึง 3 กม.สิ่งนี้คือคุณสมบัติเฉพาะตัวที่มีในHydroflowเท่านั้น สรุปคือ กำจัดเอาตะกรันเก่าที่เคยสะสมมานานให้หลุดออก

Good For: HYDRO FLOW

  • เหมาะสำหรับระบบงานระบายความร้อนคูลลิ่งทาวเวอร์, Cooling Tower, ชิลเลอร์, Chiller, บอยเลอร์, Boiler, ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน, Heat Exchanger, คอนเด็นเซอร์, Condenser, ท่อลำเลียงของเหลว, สระว่ายน้ำ, ฟาร์มปศุสัตว์, การเกษตรและระบบผลิตน้ำดื่ม-น้ำใช้
  • บทสรุป:"การทำงานด้วยขั้นตอนต่างๆที่กล่าวมาก็คือจะไม่มุ่งเน้นไปที่การควบคุมตะกรันเพียงอย่างเดียว แต่จะชวนลูกค้ามองไปถึงการรักษาความสะอาดจากคุณภาพน้ำตั้งแต่เริ่มขึ้น ไปจนตลอดแนวท่อท่อส่ง และสุดท้ายที่ปลายทางของน้ำ โดยใช้นวัตกรรมทางเทคโนโลยีสุดล้ำจาก Hydroflow เพียงอย่างเดียว"
Visitors: 98,323