การกัดกร่อน_HCL SOLUTION

ลดการกัดกร่อน
เทคโนโลยี Hydropath ช่วยลดการกัดกร่อนได้อย่างไร

กระแสที่ไหลไปตามท่อโลหะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโคแอกเซียลหรือ "ผลกระทบที่ผิวหรือ Skin Effect)" จะรบกวนปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการกัดกร่อนที่จะเกิดขึ้น เราขอแนะนำเทคโนโลยี Hydropath ในระบบน้ำ เพื่อยับยั้งการกัดกร่อนของท่อภายในได้ถึง 65% ที่มาจากปัญหาหลักๆดังต่อไปนี้

1.การกัดกร่อนที่เกิดจากแบคทีเรีย

การกัดกร่อนที่เกิดจากจุลินทรีย์ (MIC) เป็นโหมดการกัดกร่อนที่เกิดจากจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่บนพื้นผิว(ฟิล์มชีวภาพ-Biofilm) หรือกระจายตัวอยู่ในน้ำที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการกัดกร่อนอื่น ๆ ของวัสดุโลหะ
MIC เกิดจากจุลินทรีย์ของแบคทีเรียร่วมกับสภาวะแวดล้อมอื่น ๆ อีก 4 ประการ ได้แก่ โลหะ(ที่ตั้ง)และสารอาหารในน้ำ แบคทีเรียเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในสิ่งแวดล้อมและวัสดุท่อโลหะโดยส่วนมากพวกนี้จะไม่ต้องการออกซิเจน เมื่อมีสภาพแวดล้อมทั้งหมดเหล่านี้ การเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ก็จะเกิดขึ้นง่ายๆจากสภาวะ"คงที่" 
เมื่อสารอาหารในระบบหมดไปจุลินทรีย์อาจอยู่เฉยๆ แต่ถ้าเมื่อสภาวะแวดล้อมเช่นสารอาหารถูกเติมเต็มการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์จะกลับมาทำงานอีกครั้งเป็นอยู่อย่างนี้ตลอด อีกอนึ่งแรงดันกับการไหลของน้ำ จะพัฒนาขนาดของอณานิคมของแบคทีเรียหรือไบโอฟิล์ม เพื่อปกป้องจุลินทรีย์ให้พ้นจากยาฆ่าเชื้อ และปกป้องสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ใช้เหล็กเป็นแหล่งอาหารสามารถย่อยสลายท่อได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของรูเข็มจำนวนมากและทำให้ท่อส่วนใหญ่ย่อยสลายในที่สุด
HydroFLOW ส่งเสริมการก่อตัวของ Magnetite หรือที่เรียกว่า เหล็กดำ
#ตัวอย่างในภาพเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อภายในเปลือกท่อที่แสดงก่อนและหลัง (ซ้าย / ขวา) การประยุกต์ใช้สัญญาณ Hydropath ซึ่งไม่เพียง แต่มีการขจัดคราบตะกรันออกไปเท่านั้น แต่การเพิ่มผิว"แมกนีไทต์"จะเริ่มก่อตัวเป็นคราบดำแข็งขึ้นภายในผิวท่อแทนตะกรัน

แผนภาพแสดงให้เห็นว่าผลกระทบของผิวหนังช่วยลดการกัดกร่อนที่ผิวด้านในของท่อได้อย่างไร
เทคโนโลยี Hydropath ทำหน้าที่ต่อต้านการกัดกร่อนคือการเปลี่ยนรูปแบบของออกไซด์ เหล็กออกไซด์ชนิดหนึ่งเรียกว่าแมกไนต์ โดยปกติ สิ่งนี้จะก่อตัวเป็นสารที่มีเกล็ดซึ่งจะหลุดออกจากท่อทำให้การกัดกร่อนดำเนินต่อไปได้ เมื่อเทคโนโลยีไฮโดรพาท ถูกนำไปใช้กับท่อแม่เหล็กจะก่อตัวในลักษณะที่แตกต่างออกไป
แทนที่จะก่อตัวเป็นสารที่มีเกล็ดแม่เหล็ก แต่จะก่อตัวเป็นชั้นแข็งสีดำบนผิวท่อแทน เนื่องจากแมกนีไทต์นี้ก่อตัวเป็นชั้นแข็งแทนที่จะเป็นสะเก็ดจึงทำหน้าที่เป็นตัวกั้นระหว่างเหล็กกับน้ำ (โดยเฉพาะออกซิเจนในน้ำ) และชะลอการกัดกร่อนเพิ่มอายุให้โลหะ แทนที่จะใช้สารเติมแต่งทางเคมีเพื่อสร้างชั้นแม่เหล็กที่เป็นประโยชน์ HydroFlow ส่งเสริมการก่อตัวเนื่องจากสัญญาณ 150 kHz ที่ปล่อยออกมาทั่วระบบน้ำ

2.การลดการกัดกร่อนเนื่องจากผลกระทบต่อผิวพื้นผิวโดยตรง(skin effect)

 เราไปดูกันว่าวิธีนี้สามารถลดการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นภายในท่อได้อย่างไร การกัดกร่อนเกิดจากปฏิกิริยาทางเคมีที่พื้นผิวด้านในของท่อระหว่างผิวโลหะกับน้ำ อะตอมของโลหะในท่อจะละลายในน้ำ ในการทำเช่นนี้พวกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนจากอะตอมที่เป็นกลางไปเป็นไอออนที่มีประจุ - กล่าวคือพวกมันจำเป็นต้องสูญเสียอิเล็กตรอน จากนั้นอิเล็กตรอนจะถูกถ่ายโอนไปยังไอออนภายในน้ำเมื่อใช้ Hydropath อิเล็กตรอนใด ๆ ที่ถูกปล่อยออกมาในท่อโดยการละลายของสังกะสี จะถูกกวาดลงไปในท่อด้วยสัญญาณ Hydropath จากนั้นโดยผลกระทบทางผิวหนังพวกเขาจะถูกบังคับให้อยู่ด้านนอกของท่อ ซึ่งหมายความว่าไม่มีอิเล็กตรอนที่จะให้ปฏิกิริยาเคมีดำเนินต่อไปได้โดยปิดกั้นห่วงโซ่ปฏิกิริยา ซึ่งหมายความว่าปฏิกิริยาไม่สามารถดำเนินต่อไปได้ดังนั้นการกัดกร่อนจึงหยุดลง

 

 

Visitors: 97,667