#บอยเลอร์&คูลลิ่งทาวเวอร์ กับสินค้าHydroFLOW เกี่ยวข้องกันอย่างใร

"ระบบบอยเลอร์" คือเครื่องจักรแบบหม้อต้มที่มีบทบาทเป็นอย่างมากในโรงงานอุตสาหกรรมการผลิต จนต้องมีการจัดหาบุคลากรหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้ามาดูแลควบคุมระบบ ทั้งนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายอย่าง โดยลำดับความสำคัญดังนี้


ภาพที่1 ก่อนติดตั้ง HYDROFLOW ต้องสูญเงินแบบไม่รู้ตัว

ทั้งสามหัวข้อนี้ ดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ถ้าหากบกพร่องเพียงข้อไดข้อหนึ่ง ก็คือการสูญเสียเงินแบบไม่รู้ตัว ซึ่งต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนั้น เชื่อว่าหลายๆท่านพอจะทราบดี ว่ามาจากคุณภาพน้ำเป็นหลัก.จนได้มีการลงทุนเพิ่มในกระบวนการเตรียมน้ำที่มีคุณภาพที่ดีที่สุด เนื่องจากคุณภาพน้ำในแต่ละพื้นที่ จะมีคุณภาพที่ดี มาก-น้อยแตกต่างกันออกไป 

1.ความปลอดภัย

มาจากชั้นหินปูนที่สะสม จนเกิดเป็นความหนาขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้การต้มน้ำ หรือการส่งผ่านความร้อนเข้าไม่ถึง ซึ่งทำให้ความต้องการใช้ไอน้ำไม่พอเพียงต่อสายการผลิต จนต้องมีการเพิ่มพลังงานเข้าไปมากกว่าปกติ การเร่งไฟเรื่อยๆ จะมีผลต่อโลหะภายใน เกิดการอ่อนตัว จนถึงขั้นรองรับแรงดันของไอน้ำไม่ไหว ผลที่ตามมาคืออาจเกิดการระเบิดในที่สุด.

ในขณะเดียวกัน น้ำมีผลต่อการเกิดสนิม หรือพิตติ้ง(Pitting) อาการจุดสีแดงบนแนวพื้นผิว ในระยะยาว จะมีผลเรื่องการกัดกร่อนบนผิวโลหะ จนเกิดอันตรายต่อเครื่องจักรในที่สุด

2.ประสิทธิภาพ

 คุณภาพน้ำที่ feed in และคุณภาพน้ำในหม้อต้ม มีผลต่อการเกิด Boiler Water Carry-Over เกิดจากแรงตรึงผิงของน้ำโดยตรง ซึ่งในการระเหยออกไปของปริมาณน้ำ จะทำให้เกิดความเข้มข้นมากถึงหนืด ที่มีปริมาณสารละลายอื่นเจือปนในน้ำนั้น การต้มจึงเกิดฟองหลุดออกไปกับท่อส่งไอ เหตุการนี้ให้นึกถึงถาพการเขย่าขวดโซดาแล้วเปิด แต่การระเบิดของฟองไอน้ำ ให้นึกถึงถาพการเอาเข็มเจาะลูกโป่ง

3.ค่าใช้จ่าย

ในฐานะของผู้รับผิดชอบระบบนี้ จะเห็นได้แล้วว่า ทั้ง2ข้อดังที่กล่าวมา ต่างก็เริ่มจะมีผลส่งตรงมายังต้นทุน และค่าใช้จ่ายอย่างชัดเจนแล้ว แต่อย่าลืมว่าแต่ละ มิลลิเมตรบนชั้นของตะกรันที่เริ่มจะหนาขึ้น จะมีการสูญเสียเงินค่าค่าพลังงานเพิ่มขึ้นตามไปเรื่อย เพราะฉนั้น จึงมีการปรับสภาพน้ำให้สะอาดก่อนเข้าทุกครั้ง ต้นทุนค่าบำบัดน้ำ อาจจะถูกหรือแพงก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำ ณ.แหล่งนั้นๆ ส่วนการลงทุนของระบบรวมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็แตกต่างกันในแต่ละระบบที่ต้องการ บางที่ถึงกับลงทุนด้วยการใช้ระบบ RO.เพื่อให้ปลอดหินปูนเพียงอย่างเดียว แต่การปลอดหินปูน จะทำให้สภาพของน้ำที่ได้อยู่ในสถานะความเป็นกรดหรือค่า phต่ำ ในระยะหนึ่งต่อมาจะมีผลของการกัดกร่อน ต่อผิวท่อโลหะ บางที่อาจใช้การควบคุมด้วยสารเคมีปรับค่าพีเอชเพิ่มเติมเข้าไปด้วย ซึ่งก็มีผลตามมามากมายโดยเฉพาะมาตรฐานการผลิตอาหาร แต่ที่สำคัญคือ จะต้องมีการซื้ออย่างต่อเนื่องแน่นอน.

ทั้งหมดนี้เพียงแค่มาจากปัญหาของคุณภาพน้ำเท่านั้น และดูเหมือนเราจะโดนฉกเงินจากกระเป๋าโดยไม่รู้ตัว สังเกตจากบิลค่าเชื้อเพลิงจะสูงขึ้นเรื่อยๆ แต่การแก้ไขยังมีอีกหลายวิธี เช่นที่จะแนะนำต่อไปนี้ เพราะZymetec Hydro เชื่อว่าคำแนะนำของเรา จะสามารถหยุดการสูญเสียเหล่านั้นให้ท่านได้ดี


ภาพที่2 หลังติดตั้ง HYDROFLOW จะสามารถยับยั้งป้องกันการสูญเสียได้

HYDRO FLOW:S-Range คือชื่อของอุปกรณ์ ที่ไม่ใช่แค่การป้องกันและสลายตะกรันเท่านั้น แต่ยังสามารถแก้ไขปัญหาแบบภาพรวม ของระบบบอยเลอร์ ได้ทั้ง 3 หัวข้อที่กล่าวมานั้น ดังจะอธิบายหลักการคร่าวๆดังต่อไปนี้

Hydroflow.คืออุปกรณ์ทางอิเล็คทรอนิค ที่ถูกออกแบบขึ้นมาสำหรับวัตถุประสงค์หลัก คือแก้ไขปัญหาของคุณภาพน้ำ โดยเฉพาะตะกรัน ก็คือหนึ่งในเป้าหมาย ด้วยเหตุที่เราเข้าใจถึงกระบวนการเกิดและโครงสร้างพื้นฐานของน้ำและตะกรันเป็นอย่างดี จึงได้สร้างอุปกรณ์ที่ว่าด้วยการส่งคลื่นความถี่ต่ำไปกับน้ำ และความถี่ที่ว่านี้ มีย่านที่เหมาะสมที่สุดและดีที่สุดที่จะส่งออกรูปของพลังงาน ให้น้ำและหินปูนยอมรับได้ กล่าวคือ น้ำต่างก็เป็นสะสารที่มีขั้วชัดเจน เช่นเดียวกัน หินปูนในน้ำ ก็มีขั้วชัดเจน ฉนั้นพวกมันเมื่อมีขั้ว มันก็ต้องมีพลังงาน แต่สถานะปกติ มันก็ยังเป็นแค่สื่อ หรือตัวเหนี่ยวนำหนึ่งเท่านั้น การที่เรานำมาผ่านความร้อนจากการต้มหรือผ่านอุณห๓ุมิจากแสงแดด เท่านั้นก็ถือว่าได้พลังงานแล้ว แต่ถ้ามันไปได้พลังงานในอุปกรณ์เราเมื่อใหร่ มันก็เกิดปัญหาในนั้น ฉนั้นถ้าเราสามารถควบคุม กระบวนการทำงานของมันได้ ปัญหาก็หมดไป HYDROFLOW กล้าท้าให้ลองพิสูจน์คุณภาพ หากต้องการ คำอธิบายหรือพรีเซนต์ ติดต่อได้โดยตรงที่ คุณสมหมาย 092 539 4945.ทุกวัน เวลา 7.30-19.00

 

 

"คูลลิ่งทาวเวอร์ "Coolling Tower.

"คูลลิ่งทาวเวอร์"มีประโยชน์เพื่อนำมาระบายความร้อน ที่เกิดจากอุณหภูมิของเครื่องจักร ย่อมเป็นที่แน่นอนถ้าหากเกิดมีความร้อนจากการเสียดสีจนอุณฆภูมิสูงขึ้นเรื่อยๆถึงสูงสุด เครื่องจักรก็มีประสิทธิภาพการทำงานต่ำลง แต่ในขณะเดียวกัน เมื่อน้ำที่ถูกป้อนเข้าไปเพื่อระบายความร้อน ก็จะนำพาเอาความร้อนออกมา แต่ว่าน้ำจะได้รับพลังงานจากความร้อนนั้นเข้าไปด้วย. แร่ธาตุในน้ำต่างๆ เช่นกลุ่มแคลเซี่ยมและไบคาบอเนตที่เจือปนมากับน้ำ ผลจากการวัดค่าจาก TDS หรือค่าความกระด้าง จะเกิดปฎิกิริยาอิ่มตัว ก่อตัวเป็นตะกรัน ตามพื้นผิวตลอดแนวที่น้ำไหลผ่าน จนเกิดการปิดกั้นการระบายความร้อน แต่ที่มากกว่านั้นคือสภาวะที่อุณภูมิคงที่เป็นเวลานานๆ มักจะเกิดคราบ หรือชั้นของ BIO FILM จะก่อตัวขึ้น เป็นที่มาของกลุ่มแบคทีเรียและจุลชีพเล็กๆมากมาย ว่ากันว่า ความสามารถในการปิดกันการถ่ายเทอุณหภูมิ เมื่อเทียบกันระหว่าง ชั้นของ BIOFILM & ชั้นของตะกรัน (LIMESCALE) ชั้นของไบโอฟิล์ม สามารถปิดกั้นการส่งผ่านอุณหภูมิได้มากกว่าตะกรันถึง 3เท่า เมื่อเทียบในชั้นความหนาที่เท่ากัน นั่นหมายความว่า จะต้องสูญเสียเงินค่าพลังงานไฟฟ้าไปไม่ใช่น้อย จากสิ่งเหล่านี้

ภาพที่3.แสดงการสูญเสียพลังงานเมื่อมีตะกรัน

HYDRO FLOW รุ่น I-RANGE คือชุดป้องกันปัญหาจาก หินปูน ตะกรัน สนิม(การกัดกร่อน)ในระบบ คูลลิ่งทาวเวอร์ ชิลเลอร์ Evaporator Coil Condenser Plate Heat Exchanger แบบไม่ต้องเติมเคมี เห็นผลเร็ว

ถ้าระบบ น้ำหล่อเย็นของคุณ กำลังต้องการการแก้ไข ให้ลองพิจารณาดู HYDROFLOW ติดต่อสอบถาม ที่ตัวแทนจำหน่าย หรือ โทร.092 539 4945 คุณสมหมาย

 

Visitors: 45,050