การป้องกันและสลายตะกรัน

การเกิดตะกรัน/การก่อตัวของผลึกแคลไซต์

 1. สารละลาย - ผลึกแคลไซต์เกิดจากสารารละลาย2ชนิดคือแคลเซียมกับไบคาร์บอเนต ซึ่งพบได้ทั่วไปในธรรมชาติของน้ำใต้ดิน-น้ำผิวดิน
 2. การรวมตัว - เมื่อถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เหมาะสม แคลเซียมและไบคาร์บอเนตที่เคยละลายน้ำอยู่ก่อนนั้น จะดึงดูดเอาโมเรกุลของน้ำมาล้อมรอบตัวเอง
 3. ก่อนอิ่มตัว-ก่อนถึงจุดอิ่มตัว จะมีการรวมกันครั้งที่1 โดยแคลเซียมกับไบคาร์บอเนตที่มีน้ำล้อม จะดูดจับกันขึ้นโดยขั้วบวก-ลบของน้ำเหล่านั้น
 4. จุดอิ่มตัว-ด้วยพลังงานหรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ มันรวมรวมตัวกันเพื่อเปลี่ยนจากสารละลายและก่อตัวเป็นผลึกแข็ง จากการบีบอัดเอาน้ำH2OและกรดCo2ออกไปคงเหลือแต่หินแข็ง
 5. นิวเคลียส - นิวเคลียสซึ่งเป็นกลุ่มอะตอมหรือไอออนขนาดเล็กก่อตัวขึ้นและทำหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเจริญเติบโตของผลึก
 6. การเจริญเติบโต - ไอออนของแคลเซียมคาร์บอเนตยังคงยึดติดกับนิวเคลียส และคริสตัลก็เริ่มมีขนาดโตขึ้น ผลึกจะเติบโตในทิศทางเฉพาะ ซึ่งเรียกว่าแกนผลึก ซึ่งพิจารณาจากการจัดเรียงตัวของอะตอมในผลึกแบบสานกันต่อไปเรื่อยๆ
 7. การบิดเบือน - ผลึกแคลไซต์อาจบิดเบี้ยวเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมหรือสิ่งสกปรกในวัสดุโดยรอบ สิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดการจับคู่หรือผลึกสองก้อนที่เป็นภาพสะท้อนของกันและกัน
 8. สัณฐานวิทยา - สัณฐานวิทยาหรือรูปร่างของผลึกแคลไซต์ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ก่อตัวขึ้น พวกมันสามารถมีรูปร่างต่างๆ ได้ เช่น สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน สเกลโนเฮดรา ปริซึม หรือรูปทรงเหล่านี้รวมกัน
 9. Birefringence การหักเหของแสง - ผลึกแคลไซต์มีโครงสร้างทางเรขาคณิตที่ไม่เหมือนใครซึ่งทำให้แสดงการหักเหของแสง ซึ่งหมายความว่าพวกมันจะแยกแสงออกเป็นสองโพลาไรซ์เมื่อผ่านคริสตัลในมุมต่างๆ กัน ทำให้เกิดภาพซ้อน
  ขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับการก่อตัวของผลึกแคลไซต์ แม้ว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาวะเฉพาะที่ผลึกเกิดขึ้น

บทสรุปที่1 เหตุการณ์ที่กล่าวข้างต้นเราเรียกว่า "การเกิดตะกรัน" คือความเป็นไปทางธรรมชาติซึ่งจะสังเกตุได้ว่า มนุษย์จะไม่สามารถควบคุมปรากฎการนี้ได้ ทั้งเรื่องของระยะเวลาและรูปแบบของขนาด จากหลักการเดียวกันนั้น ถ้าหากเกิดขึ้นในเส้นท่อน้ำ,เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของอุปกรณ์ทั้งในบ้านและเครื่องจักโรงงาน จึงไม่แปลกที่มันจะก่อปัญหาที่มีความสูญเสียเป็นเงินที่ประเมินค่ามิได้ทั้งระบบ

การป้องกันการเกิดตะกรัน

 • จำเป็นต้องใช้"เทคโนโลยีของHydroflow"เท่านั้น ที่จะยับยั้งเหตุการดังกล่าวไม่ให้เกิดเป็นตะกรันในระบบอุปกรณ์ท่อกับเครื่องจักร รวมถึงภาชนะบรรจุน้ำ ด้วย"เทคโนโลยีของHydroflow"จะมีหลักการที่จดสิทธิบัตร ในการบังคับให้เกิด"การอิ่มตัว"ขณะที่ยังอยู่ในมวลน้ำภายในเวลาแค่เสี้ยววินาที แถม"เทคโนโลยีของHydroflow"ยังควบคุมรูปแบบของตะกรันให้มีขนาดเพียง 10-50 ไมคร่อนเท่านั้น

การสลายตะกรัน

 • คือการนำเอา"เทคโนโลยีของHydroflow"เข้ามาใช้ โดยหลักการ "คืนค่า"จากของแข็งที่เคยมี"การอิ่มตัว"อยู่แล้วให้อ่อนตัวกลับไปอยู่ในรูปแบบของข้อที่2 แล้วจึงเรียงลำดับไป ขั้นตอนที 3และ4 ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม หากต้องการคำอธิบาย หรือเรียนรู้หลักการของ"เทคโนโลยีของHydroflow"สามารถสอบถามได้จากตัวแทนนำเข้า ที่ ติดต่อเรา

 

Visitors: 98,322