ไอเดียโปรเจคลดต้นทุน

การริเริ่มโปรเจ็คต์

"การลดต้นทุน"ยังถือเป็นเรื่องที่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ผู้ดูแลระบบเครื่องจักรโรงงาน ในแต่ละปีพวกเขาจะได้รับรายงานค่าใช้จ่าย เพื่อเปรียบเทียบต้นทุนการผลิต ในบางโรงงานอาจจะมีการทำแผนลดต้นทุนไปเกือบจะหมดทุกอระบบแล้ว แต่ถึงกระนั้นในความที่เป็นผู้ผู้บริหาร การให้โจทย์กับทีมวิศวกร ในเรื่องของการจัดหาสินค้า"นวัตกรรม"จะยังคงถูกเพิ่มเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เพราะยิ่งระบบะธุรกิจเปิดกว้าง การแข่งขันก็ยิ่งเพิ่มความรุนแรง ดังนั้นการที่มีวิธีจัดการให้ต้นทุนต่ำและรักษาสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการลดพลังงานกับทรัพย์กร จึงเป็นเป้าหมายแรกๆที่ไม่ควรมองข้าม

การลดต้นทุนในองค์กร ก็คือการเพิ่มผลกำใร และการเพิ่มศักย์ภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ Hydroflow คือทางเลือกที่อยากแนะนำ สำหรับงานด้านปรับปรุงคุณภาพน้ำ

A.แนวทางโครงการ ว่าด้วยต้นทุนที่เกิดจากคุณภาพน้ำ

 1. การมองหาสิ่งที่อยู่ไกล้ตัวก่อนน่าจะเป็นวิธีที่ง่าย เช่นการเข้าไปแก้ปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละแผนก ว่าเกิดอะใรขึ้น(W4) ให้ดูจากรายงานและการประชุมหารือในแต่ละรอบ
 2. หยิบยกเอาเครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงทั้งการลงทุนและการบำรุงรักษาสัก1อย่าง
 3. ปัญหาการ Operate รายวัน
 4. ปัจจัยของมูลค่าของงบประมาณสิ้นเปลืองรายวันและต่อเนื่องไม่จบสิ้น
  รายการที่เกิดต้นทุน หน่วย
1. น้ำ บาท/ลบม.
2. ปั๊มดูด-ส่งน้ำ(ค่าไฟฟ้า) บาท/ลบม.
3. ระบบกรองทราย  
 
 • สารเคมีเร่งตะกอน
 • เคมีฆ่าเชื้อ
 • เคมีป้องกันสนิม
 • ค่าทรายรกรอง
 • ค่าบำรุงรักษา
บาท/ลบม.
4.  ระบบกรองเรซิ่น  
 
 • ค่าไฟฟ้าจากปั๊มส่ง
 • ค่าลงทุนอุปกรณ์
 • ค่าสารกรอง
 • ค่าบำรุงรักษา
 • ค่ำสูญเสียน้ำทิ้งจากความเข้มข้นสูง
 บาท/ลบม.
 5. ระบบกรองละเอียดRO   
 
 • ค่าไฟจากปั๊มส่ง
 • ค่าสารเคมีป้องกันตะกรัน
 • ค่าสารเคมี ป้องกันแบ็คทีเรีย
 • ค่าเปลี่ยนถ่ายเมมเบรน
 • ค่าสิ้นเปลืองปริมาณน้ำทิ้งจากระบบ(สารละลายสูงกว่ากฎหมายกำหนด)
 • ค่าแรงบำรุงรักษา
 บาท/ลบม.

 

จะสังเกตเห็นว่า ตารางข้างบนนี้คือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ และดูเหมือนจะยังเป็นภาระค่าใช้จ่ายที่ต่อเนื่อง ตราบเท่าที่เรายังต้องการคุณภาพน้ำนั้นๆ 

   แต่ถ้าหากต้องการใช้คุณภาพน้ำในระดับกลางๆก็ยังพอจะลดต้นทุนข้างต้นนั้นลงได้บ้าง แต่ที่แน่นอนก็จะต้องรับภาระของเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นอีกเรื่อย จากกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน อันได้แก่ ระบบบอยเลอร์,คูลลิ่งทาวเวอร์,คอนเด็นเซอร์ และอุปกรณ์อืนๆในระบบจะตามมา จากคุณภาพน้ำกลางๆดังที่ว่า ลองมาคิดคำนวณดูว่า ถ้าในระบบของเราเกิดหินปูน(ตะกรัน)สะสมเป็นชั้นในระบบท่อ-หรือบนผิวการแลกเปลี่ยนอุณหภุมิเหล่านี้ โรงงานจะมีตัวเลขของการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าใหร่ ตัวเลขเหล่านี้ถูกเพิ่มไว้ในตารางข้างล่างของบทความนี้ นี่คือสาเหตุมาจากคุณภาพน้ำเพียงอย่างเดียว น่าจะต้องนำตัวเลขเหล่านี้ไปรวมเป็นต้นทุนด้วย

ตารางเปอร์เซ็นต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ด้วยความของชั้นตะกรัน

B.เพิ่มโอกาสในการผลิต(ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์)

โรงงานบางแห่ง ในสายการผลิตจะมีการใช้น้ำเป็นจำนวนมากในการหล่อเลี้ยงกระบวนการเช่น

 1. การลำเลียงวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ โดยการใช้ท่อส่ง และก็มีน้ำเป็นตัวนำพาวัตถุดิบ  ถ้ายังไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก็มักจะเกิดการอุดตันในท่อหรือการพบเศษหินปูนประปนในผลิตภัณฑ์ ตรงนี้จะมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยตรง หรืออีกในบางประเภทโรงงาน น้ำที่ใช้นำพาวัตถุดิบมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมสารละลายประเภทด่าง-หรือมีการใช้น้ำที่มีจำนวนมากๆ วนซ้ำหลายๆครั้ง ตรงนี้.บางที่จะยังไม่ลงทุนสร้างโรงบำบัดน้ำเนื่องจากต้นทุนที่น่าจะสูง ดังนั้นการนำน้ำ วนกลับมาใช้จึงมักจะมีการอุดตันถึงต้องหยุดการผลิตเนื่องจากมีปริมารสารละลายเกินความต้องการ. ในบางจุดของแนวท่อส่งจะไม่สามารถเข้าไปทำความสะอาดได้เลย เหตุการณ์เหล่านี้เราสามารถยับยั้งปัญหาได้ด้วย Hydroflow.
 2. ในบงที่ด้วยตัวผลิตภัณฑ์เองมีรูปแบบเป็นน้ำ ที่ต้องมีส่วนผสมของสารละลายที่เป็นด่าง เช่นโรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ออกรสซ่า มักจะพบการอุดตันในเวลาหนึ่งเสมอก็ต้องมีการหยุดไลน์ผลิตเพื่อแก้ไข 
 3. ระบบท่อส่งน้ำเสีย ยังมีโรงงานบางประเภท ที่มีน้ำทิ้งจากกระบวนการจะมีส่วนผสมสารละลายประเภทด่างในปริมาณเข้มข้น การลำเลียงน้ำทิ้ง เพื่อเข้าสู่ระบบบำบัด ก็จะมีการหยุดชะงักบ่อยๆเช่นกัน เพื่อการซ่อมการอุดตันในท่อ ทำให้การผลิตต้องหยุดลงตาม
 4. หรือแม้แต่การระบายน้ำเสียออกจากโรงงาน(ในบางประเภทอุตสาหกรรม) ก็ยังมีการอุดตัน จนต้องหยุดผลิต

เหตุผลที่ได้กล่าวมานี้ น่าเรียกได้ว่าความสูญเสียที่มีมูลค่าสูง ถ้าการนำตัวเลขทั้งหมดมาร่วมคำนวณเป็นค่าใช้จ่าย ก็จะถือว่ามีความคุ้มค่าในเวลาสั้นๆ เมื่อลงทุนกับHydroflow

C.โครงการลดสารเคมี เพื่อมาตรฐานใหม่ GMP,HACCP คือโอกาสในการแข่งขัน

#เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด#

เปรียบเทียบสินค้าhydroflow

 

สำหรับวิศกรที่ดูแลระบบ หรือผู้ใช้งานทั่วไป หากมีความต้องการจะหาค่าการคืนทุนเพื่อเสนอฝ่ายบริหาร จากการติดตั้ง Hydroflow กับระบบของคุณ ทางเรามีโปรแกรมการคำนวน

แนะนำท่านสมัครสมาชิกเพื่อแบ่งปันสูตรคำนวน

Visitors: 84,214