ไอเดียโปรเจคลดต้นทุน

การริเริ่มโปรเจ็คต์

"การลดต้นทุน"ถือเป็นเรื่องที่ต้องตื่นตัวอยู่เสมอ ถ้าคุณผู้ถูกมอบหมายให้ดูแลระบบจัดการเครื่องจักรโรงงาน ในแต่ละปี คุณน่าจะมีการเสนอโปรเจ็คต์ใหม่ๆ เจ๋งๆ เพื่อบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของคุณเอง แน่นอน"การลดต้นทุน"ต้องคลอดอย่างน้อย1ปี/1โครงการ ส่วนจะได้ผลมาก หรือน้อยขึ้นอยู่กับ ไอเดียร์ใครจะเจ๋งกว่า ยิ่งถ้าได้ผลมากกว่า คืนทุนเร็วกว่า ให้ผลประโยชน์ที่ยาวนานกว่า และยิ่งถ้ามีการการันตรีผลงานด้วยแล้วอย่างใร ผู้บริหารต้องไฟเขียวอยู่แล้ว และที่สำคัญต้องปลอดภัย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และถ้ามีความสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐก็ยิ่งจะมีโอกาศได้รับการส่งเสริมจากภายนอก  สิ่งที่ต้องคำนึงถึง คือทำแล้วได้ผลจริงๆหรือ? สุดเจ๋งไปกว่านั้นคือ นวัฒกรรมหรือเทคโนโลยีที่ไม่เหมือนใคร.ต่างๆเหล่านี้ คือผลประโยชน์ขององค์กรโดยตรง 

การลดต้นทุนในองค์กร ก็คือการเพิ่มผลกำใร และการเพิ่มศักย์ภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ Hydroflow คือทางเลือกที่อยากแนะนำ สำหรับงานด้านปรับปรุงคุณภาพน้ำ

A.แนวทางโครงการ ว่าด้วยต้นทุนที่เกิดจากคุณภาพน้ำ

 1. มองถึงสิ่งที่อยู่ไกล้ตัวก่อนให้มากๆ เช่นการเข้าไปแก้ปัญหาของผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละแผนก ว่าเกิดอะใรขึ้น(W4) ให้ดูจากรายงานและการประชุมหารือในแต่ละรอบ
 2. หยิบยกเอาเครื่องมือ หรือเครื่องจักรที่มีมูลค่าสูงทั้งการลงทุนและการบำรุงรักษาสัก1อย่าง
 3. ปัญหาการ Operate รายวัน
 4. ปัจจัยของมูลค่าของงบประมาณสิ้นเปลืองรายวันและต่อเนื่องไม่จบสิ้น
  รายการที่เกิดต้นทุน หน่วย
1. น้ำ บาท/ลบม.
2. ปั๊มดูด-ส่งน้ำ(ค่าไฟฟ้า) บาท/ลบม.
3. ระบบกรองทราย  
 
 • สารเคมีเร่งตะกอน
 • เคมีฆ่าเชื้อ
 • เคมีป้องกันสนิม
 • ค่าทรายรกรอง
 • ค่าบำรุงรักษา
บาท/ลบม.
4.  ระบบกรองเรซิ่น  
 
 • ค่าไฟฟ้าจากปั๊มส่ง
 • ค่าลงทุนอุปกรณ์
 • ค่าสารกรอง
 • ค่าบำรุงรักษา
 • ค่ำสูญเสียน้ำทิ้งจากความเข้มข้นสูง
 บาท/ลบม.
 5. ระบบกรองละเอียดRO   
 
 • ค่าไฟจากปั๊มส่ง
 • ค่าสารเคมีป้องกันตะกรัน
 • ค่าสารเคมี ป้องกันแบ็คทีเรีย
 • ค่าเปลี่ยนถ่ายเมมเบรน
 • ค่าสิ้นเปลืองปริมาณน้ำทิ้งจากระบบ(สารละลายสูงกว่ากฎหมายกำหนด)
 • ค่าแรงบำรุงรักษา
 บาท/ลบม.

 (ตัวเลขหรือผลประโยชน์ของการประหยัดและคืนทุน Hydro flow จะไม่มีส่วนรับผิดชอบ ลูกค้าจะเป็นผู้บันทึกและเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง Hydroflow จะเคลมเฉพาะตะกรัน-สนิม-แบคทีเรียเท่านั้น)

จะสังเกตเห็นว่า ข้างบนนี้คือต้นทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอน แถมยังเป็นภาระที่ต้องจัดการอย่างต่อเนื่องตลอดไป ตราบไดที่ยังมีความต้องการน้ำคุณภาพดีๆเพื่อประกอบกิจการอยู่

   แต่ถ้าหากต้องการใช้คุณภาพน้ำในระดับกลางๆก็จะลดต้นทุนข้างต้นนั้นลงได้บ้าง แต่ที่แน่นอนก็จะต้องรับภาระของเชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้นอีกเรื่อย จากกระบวนการแลกเปลี่ยนความร้อน อันได้แก่ ระบบบอยเลอร์,คูลลิ่งทาวเวอร์,คอนเด็นเซอร์ และอุปกรณ์อืนๆในระบบจะตามมา จากคุณภาพน้ำกลางๆดังที่ว่า ลองมาคิดดูกันเล่นๆว่า ถ้าเกิดหินปูน(ตะกรัน)สะสมเป็นชั้นในระบบท่อเหล่านี้ โรงงานจะมีตัวเลขของการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นมากน้อยเท่าใหร่ สาเหตุมาจากคุณภาพน้ำเพียงอย่างเดียว โปรดนำตัวเลขข้างล่างนี้ไปรวมเป็นต้นทุนด้วย

ตารางเปอร์เซ็นต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิม ด้วยความของชั้นตะกรัน

หากท่านไดต้องการ สูตรคำนวณการคืนทุน(ROI) Zymetec ยินดีแชร์วิธีการ เพียงสมัครสมาชิกเข้ามาตามหน้าเว็บ เพราะเรามีความเชื่อมั่นในการนำเสนอด้านเพิ่มกำใรให้คุณอยู่แล้ว บทความนี้น่าจะเป็นอีก1ทิศทางของการสร้างโปรเจ็ค.  คิดก่อน ทำก่อน ประหยัดก่อน. ขอให้ท่านประสบความสำเร็จในโปรเจ็คต์นี้

B.เพิ่มโอกาสในการผลิต(ลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์)

โรงงานบางแห่ง ในสายการผลิตจะมีการใช้น้ำเป็นจำนวนมากในการหล่อเลี้ยงกระบวนการเช่น

 1. การลำเลียงวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ โดยการใช้ท่อส่ง และก็มีน้ำเป็นตัวนำพา  ถ้ายังไม่มีการปรับปรุงคุณภาพน้ำก้มักจะเกิดการอุดตันในท่อหรือการพบเศษหินปูนประปนในผลิตภัณฑ์ ตรงนี้จะมีผลต่อคุณภาพผลิตภัณฑ์โดยตรง หรืออีกในบางประเภทโรงงาน น้ำที่ใช้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเติมสารละลายประเภทด่าง-หรือการใช้น้ำที่มีจำนวนมหาศาลวนซ้ำหลายๆครั้ง ตรงนี้อาจไม่เหมาะกับการบำบัดน้ำแน่นอนเพราะมีต้นทุนสูง จึงมักจะมีการอุดตันถึงต้องหยุดการผลิต ในบางจุดของแนวท่อจะไม่สามารถเข้าไปทำอะใรได้เลย เหล่านี้เราสามารถยับยั้งปัญหาได้ด้วย Hydroflow.
 2. ตัวผลิตภัณฑ์เองมีรูปแบบเป็นน้ำที่มีส่วนผสมของสารละลายที่เป็นด่าง โรงงานผลิตเครื่องดื่มที่ออกรสซ่า น้ำในกระบวนการจะไม่สามารถบำบัดได้อีกต่อไป เพราะมันคืออาหาร.มักจะพบการอุดตันในเวลาหนึ่งเสมอก็ต้องมีการหยุดไลน์ผลิตเพื่อแก้ไข เครื่องจักบางชนิดการถอดบ่อยๆก้ทำให้ไม่ได้รับการประกันจากผู้ขาย
 3. ระบบท่อส่งน้ำเสีย มีโรงงานบางประเภทน้ำทิ้งจากกระบวนการจะมีส่วนผสมสารละลายประเภทด่างในปริมาณเข้มข้น การลำเลียงน้ำเสียเข้าสู่ระบบอาจมีการหยุดชะงักบ่อยๆเพื่อการซ่อมการอุดตันในท่อ ทำให้การผลิตต้องหยุดลงตาม

เหตุผลที่ได้กล่าวมานี้ คือการสูญเสียที่มีมูลค่าสูง ถ้าการนำตัวเลขทั้งหมดมาคิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อหักล้างกับวิธีการที่กำลังจะลงทุนป้องกันด้วย Hydroflow ถือว่าได้ประโยชน์เกินคุ้ม

C.โครงการลดสารเคมี เพื่อมาตรฐานใหม่ GMP,HACCP คือโอกาสในการแข่งขัน

#เปรียบเทียบ ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด#

เปรียบเทียบสินค้าhydroflow

 

Visitors: 55,950