HydroFlow ใช้แก้ไขปัญหาไดๆบ้าง?

HydroFlow มีประโยชน์ และแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง?

 เช่น หินปูน สนิมเหล็ก,แบคทีเรีย,ตะไคร่น้ำ,ความขุ่น,ตะกรัน

  ตะกรัน แบคทีเรีย ตะไคร่น้ำ สนิมเหล็ก  
คูลลิ่งทาวเวอร์ Υ Υ Υ Υ  
ชิลเลอร์ Υ  Υ   Υ   Υ   
คอนเด็นเซอร์ Υ Υ  Υ   Υ   
บอยเลอร์  Υ  Ν
Ν  Υ   
RO Υ  Υ   Υ   Ν   
บำบัดน้ำเสีย(ท่อ) Y  Y   
บ้านพักอาศัย  Y   Y   
  • HydroFlow.เฉพาะในประเทศไทย เมื่อประมาณ10ปีที่ผ่านมา อาจจะมองว่าเป็นเรื่องใหม่ของ สินค้าปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่ทำงานด้วยความถี่ต่ำ นับแต่จากวันนี้เป็นต้นไป เริ่มเป็นที่รู้จักในวงการมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ปฎิบัติงานหรือเป็นเจ้าของกิจการก็ตาม เพราะHydroFlow Technology นั้นกำลังได้รับความนิยม และกำลังมีการศึกษาวิธีการ การทำงานของHydroflow เพราะเท่าที่ผ่านมา ยังไม่สามารถหาสินค้าไดที่มีการทำงานที่แม่นยำแบบนี้มาก่อน และในอนาคต จะยังไม่มีเกิดขึ้น เพราะHydroflow เป็นสินค้ามีสิทธิบัตร
Visitors: 84,214