เทคโนโลยี การกำจัดตะกรัน

อธิบายเทคโนโลยี การกำจัดตะกรันด้วย HydroFlow


  • จากที่ท่านได้ดูวีดีโอไปแล้วนั้น พวกเราขออธิบายสั้นๆให้พอสังเขป "รูปแบบ-ขั้นตอนการเกิดตะกรันจากหินปูน"ตามปกติแล้ว น้ำในธรรมชาติจะปะปนอยู่ด้วยสารละลายหลายจำพวก แต่สิ่งที่กำให้เกิดตะกรันในระบบอุตสาหกรรม ทั้งบ้านเรือนเหล่านั้น เราจะกล่าวถึงแค่ หินปูนเป็นหลัก ซึ่งได้แก่แคลเซี่ยม+ไบคาบอเนต เพราะด้วยธรรมชาติของหินปูนนั้นก็คือสารละลายที่มี คุณสมบัติการตกผลึกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว จากหลายปัจจัยกับเงื่อนไขง่ายๆแค่เปลี่ยนอุณหภุมิ ขึ้น-ลง เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เพราะเดิมพวกมันถูกจัดอยู่ในรูปของสารขนาดเล็กที่สามารถเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้(มีขั้วที่ชัดเจน สามารถตรวจวัดด้วยเครื่องมือ วัดค่าTDS) แต่มันก็ยังไม่มีพลังงานใดๆพอเพียง หรืออาจมีแต่มีน้อย จึงมีโอกาสสูงมากๆที่พวกมันต้องหาแหล่งฝากตัวเอง เพื่อการตกผลึก(การอิ่มตัว)ที่เราคุ้นเคยกันด้วยสายตา ลักษณะเป็นชั้นของแข็งตามภาชนะหรือพื้นผิว ด้วยคุณสมบัติของผนังท่อหรือวัสดุใดๆก็ตามแต่ สิ่งที่ว่านั้นมักจะมีพื้นผิวที่ขรุขระ ไม่เรียบ(เมื่อส่องขยายด้วยกล้องจุลทรรศน์)และยังคงมี Ionสถิตในตัวโดยธรรมชาติอยู่แล้ว จึงเป็นสิ่งง่ายต่อการขอฝากตัวและดูดจับกันเพื่อการอิ่มตัว(ธรรมชาติของหินปูนคือการอิ่มตัวจากรวมตัวกันก่อนแล้วถึงจะมีการคลายประจุ โดยอาศัยที่ยึดเกาะที่มีพลังงานมากกว่าทุกๆครั้ง เช่นวัตถุ,ภาชนะและพื้นผิวที่มีน้ำนั้นเป็นจุดเริ่มต้นการฝากตัว )

ข้องสังเกต

  • จากเหตุการณ์ตามขั้นตอนที่ 1-6 ถ้าดูตามวีดีโอ จะสังเกตได้ว่า นั่นคือวิธีการทางธรรมชาติของหินปูนที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ที่เราก็ปฏิเสธไม่ได้. แต่เมื่อมี...Hydropath technology.ได้มีการค้นคว้าจนเข้าถึงวิธีเหล่านั้นอย่างละเอียด Hydro path จะเป็นอุปกรณ์ทีเข้าไปขัดขวางขั้นตอนการอิ่มตัว หรือการเกิดตะกรันได้เอง. ด้วยวิธีการทำให้หินปูนเหล่านั้นเกิดการอิ่มตัวขณะที่ยังลอยอยู่ในน้ำ แทนการอิ่มตัวบนพื้นผิวนั่นเอง.....ต่างๆเหล่านี้เราเรียกว่า การควบคุมที่ควบคู่ไปกับการป้องกัน รวมถึงการคืนตัวของตะกรันจากสภาพของแข็งก้อนใหญ่ๆ ให้กลับเป็นนิ่มจนถึงเล็กลง เพื่อผู้ใช้ของเรา จะได้มีวิธีจัดการที่แสนจะง่ายยิ่งขึ้น.ที่กล่าวมานี้ เราหมายถึงจะไม่มีการเพิ่มสารเคมีใดๆ แม้แต่น้ำที่ตรวจพบค่าความกระด้างสูง(TDS)ก็ยังไม่จำเป็นต้องแยกออกเหมือนแต่ก่อน..
    ในขั้นตอนกับวิธีการดังที่กล่าวมาแล้วนั้น Hydro Flow ได้มีกระบวนการพัฒนาเรื่อยๆมาอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อพบกับ โซลูชั่นที่เหนือชั้นในปัจจุบัน คุณสมบัตินอกเหนือที่กล่าวมานั้น คือ การกำจัด-ป้องกันแบคทีเรียหลายๆสายพันธุ์ การป้องกัน-กำจัดตะไคร่น้ำ การกำจัดและป้องกันสนิม การตกตะกอนในน้ำแทนเคมี ทั้งหมดเหล่านี้ คือการทำงานไปพร้อมๆกันในเวลาเดียวกัน ด้วยอุปกรณ์HydroFlow.เพียงอย่างเดียวเท่านั้น.โซลูชั่นดังกล่าว ท่านสามารถค้นหาคุณสมบัติและกรณีศึกษา ด้วยตัวเองได้จากเว็บไซต์ทั่วทุกมุมโลก ที่มากกว่า68ประเทศ.หรือสอบถามจากตัวแทนด้านเทคนิคของเรา.

    การประยุกต์ใช้: ในชีวิตประจำวัน ความจำเป็นที่น้ำ ต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการผลิตวันละหลายๆล้านลิตร จึงเป็นการยากที่บางระบบจะบอกเลิกสารเคมี หรือระบบผลิตน้ำที่ราคาสูงๆนั้น ได้อย่างใร?.... แต่ถ้าเป็นHydroFlowสามารถให้คำตอบนี้ได้ง่าย เพราะเรากล้าที่จะท้าพิสูจน์ผลงาน. Zymetec Hydro. ยินดีให้คำแนะนำ วิธีการใช้น้ำอย่างทรงคุณค่า และลดต้นทุนให้เจ้าของกิจการ รวมถึงต้นทุนทางพลังงานเมื่อหมดตะกรัน เพราะ Hydro flow จะทำหน้ารักษาเครื่องจักและอุปกรณ์ จากปัญหาต่างๆที่เกิดจากน้ำ แทนพวกเขาตลอด24ชั่วโมง.

คำถามที่พบบ่อย

  1. ถ้าการลด/ไม่ใช้สารเคมีป้องกัน...แล้วจะลดค่าTDS ที่มีในน้ำลงได้เท่าไร?.......คำตอบ :ไม่ลดลง แต่จะไม่มีโอกาสเกิดตะกรัน 99.99%
  2. หมายความว่าไม่ต้องปรับสภาพน้ำดิบเช่นนั้นหรือ(Water Conditioner Salt)?.คำตอบ...:ใช่ การปรับสภาพแทบไม่มีความจำเป็นถ้าTDSไม่เกิน3000mg/lite
  3. ถ้าเช่นนั้นก็หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ดูแลระบบ ก็ลดต้นทุนต่างๆรวมถึงรายการจ่ายซ้ำๆได้มากมายเลยสิ คำตอบ..:ใช่
Visitors: 84,213