HYDROFLOW.เพื่ออุตสาหกรรม

HYDRO FLOW มีความสำคัญกับระบบอุตสาหกรรมอย่างไร?

เนื่องจากภายในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น ทราบกันดีว่ามีการใช้น้ำเป็นปริมาณมากในแต่ละวัน นั่นหมายถึงต้นทุนทางวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่าง เครื่องจักรหลายชนิดในการผลิตสินค้าที่มีน้ำเป็นช่วยในการทำกระบวนการให้สมบูรณ์นั้น เมื่อเวลาผ่านไปประสิทธิภาพจะลดลง บางที่ต้องเสียเวลาหยุดเครื่องจักรเพื่อซ่อม มากว่า50%ของปัญ ดูเหมือนน้ำจะเป็นผู้ร้ายในระบบ จนถึงขั้นมีแผนกควบคุมคุณภาพน้ำจากผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ เพื่อลดปัญหาต่างๆ โดยจะลำดับปัญหาสำคัญได้ดังต่อไปนี้...

  1. ปัญหาจาก ตะกรันจากหินปูน
  2. ปัญหาจาก แบคทีเรีย และตะไคร่น้ำ ไบโอฟิล์ม แฝงตัวในระบบท่อ
  3. ปัญหาการผุกร่อนจาก สนิมเหล็ก
  4. ปัญหาการใช้สารเคมีเพื่อ การเร่งตะกอน

สิ่งต่างๆต่อไปนี้ จะสามารถจัดการได้ ด้วย อุปกรณ์ Hydroflow เพียงอย่างเดียว .ด้วยHydroflowอาศัยหลักการสร้างให้เกิดประจุสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เหตุผลคือ การออกแบบคลื่นความถี่ที่พอเหมาะ ให้เกิดปฎิกิริยารูปแบบต่างๆในน้ำภายในเวลาเดียวกัน โดยอิงหลักการหรือทฤษฏีทางธรรมชาติ แต่เป็นเพียงวิธีการทางกายภาพ ดังนั้นภายใต้ปฎิกิริยาที่เกิดขึ้นเหล่านั้นจะไม่มีผลกระทบใดๆต่อผู้ใช้แม้แต่อุปกรณ์ราคาแพงของคุณ โดยเป็นไปตามมาตรฐานความถี่วิทยุ สิ่งสำคัญคือ Hydroflow.ไม่เปลี่ยนแปลงคุณค่าทางโภชนาการใดๆของน้ำ ฉะนั้นในขณะทำงาน จึงทำให้การจัดการคุณภาพน้ำที่เคยซับซ้อน กลับมาเป็นเรื่องง่ายๆและต้นทุนต่ำ เพื่อให้ผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่ายต่างๆได้เช่น 

  • ลดค่าสารเคมี
  • ลดค่าแรง
  • ลดเวลา อีกยังช่วยรักษาสภาพแวดล้อมในองค์กรไปพร้อมๆกับนโยบายการพัฒนาประเทศ.

GOODs For:บอยเลอร์,Boiler,คูลลิ่งทาวเวอร์,Cooling Tower,ชิลเลอร์,Chiller,ระบบแลกเปลี่ยนความร้อน,Heat Exchanger ,คอนเด็นเซอร์,Condenser,ระบบผลิตน้ำอื่นๆ,และงานลำเลียงของเหลวทุกประเภท,แก้ท่อน้ำตัน,ตะกรันโรงไฟฟ้า

ข้อดี:ติดตั้งง่ายไม่ต้องหยุดการผลิต ไม่ต้องมีอุปกรณ์เสริมที่ซับซ้อน ไม่มีซ่อมบำรุงตลอดอายุ ไม่ต้องใช้เคมี ให้ความปลอดภัยสูง(IP68)ประหยัดค่าใช้จ่ายและใช้ได้เห็นผลกับการคุ้มทุนในระยะสั้น.


 เอกสารรับรองความปลอดภัย

Visitors: 97,670