เกี่ยวกับเรา

ชื่อองค์กร: บริษัท เซมมิเทค ไฮโดร เทคโนโลยี จำกัด.ในส่วนของสินค้า HYDRO FLOW เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี2014 จนถึงปัจจุบัน
โดยคณะผู้ก่อตั้งที่มีคุณวุฒิ ประกอบด้วย ...บริษัท ไฮโดรพาท เทคโนโลยี และไฮโดรพาทเอเชีย นำเนินการด้านการตลาดในประเทศไทยโดย คุณสมหมาย ZYMETEC HYDRO

ประวัติโดยย่อของเรา มีดังนี้

ต้นปี 2014 ได้ดำเนินการ ...ภายใต้ ZYMETEC.COM นำเข้าสินค้าเพื่อการ ทดสอบประสิทธิภาพ

กลางปี 2014 ได้ดำเนินการ ...เริ่มติดตั้งกับลูกค้าจริงในกลุ่ม ผลิตอาหาร รายใหญ่ของประเทศ และขยายผลต่อยัง อุตสาหกรรมประเภทอื่นๆจนเป็นที่ยอมรับ จนถึงปัจจุบัน

สินค้าและบริการของเรา

ประกอบด้วย ...เครื่องมือจัดการคุณภาพน้ำ เริ่มตั้งแต่ระบบบำบัดน้ำเสีย แบบเติมอากาศ จนถึงระบบ บำบัดน้ำด้วยไฟฟ้า ล่าสุดคือเทคโนโลยีปรับสภาพน้ำแนวใหม่ ที่สวนทางทฤษฎีเก่าอย่างสิ้นเชิง เป็นอุปกรณ์คุณภาพสูงในการบำบัดน้ำดีแบบไม่พึ่งพาการใช้สารเคมี เพื่อลดCostให้กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ Hydroflow เครื่องมือกำจัด&ป้องกันตะกรันในตัวเดียวกัน เวลาเดียวกัน อ่านต่อในเนื้อหาหลัก....

การให้บริการของเรา:ให้คำปรึกษา และแนะนำการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ และสายการผลิตน้ำ ที่พบปัญหาต่อเนื่องจากสารละลายจำพวกหินปูนในน้ำทุกๆประเภท

 

 

Visitors: 84,214