ประสบการณ์จากผู้ใช้

HydroFLOW กับระบบบำบัดน้ำเสีย

หนึ่งในระบบบำบัดน้ำเสียของโรงงาน ผลิตน้ำอัดลมชื่อดังที่ จ.นครราชสีมา พวกเขาประสบปัญหาท่อส่งน้ำเสียเข้าระบบบำบัดเกิดการอุดตันบ่อยครั้งด้วย ปัญหาจาก หินปูน(ตะกรัน) ทำให้โรงงาน ต้องมีการหยุดการผลิตทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อการล้างทำความสะอาดท่อตลอดแนวส่ง ในความพยามลดการเกิดตะกรัน พวกเขาจำเป้นต้องใช้ท่อที่ทำจาก วัสดุสแตนเลส และแบ่งเป็นท่อนสั้นความยาว 1เมตร พร้อมหน้าแปลนทั้งสองด้าน ให้ง่ายต่อการทำความสะอาด ในวันหยุด การซ่อมบำรุงล้างตะกรันจะถูกบรรจุไว้ในแผนงานตลอดมา ตั้งแต่เริ่มมีการผลิตของโรงงานแห่งนี้ ซึ่งนานกว่า10ปี .

ความเสียหาย ไม่ใช่แค่ค่าแรงและเครื่องมือ แต่มันทำให้เสียเวลาต่อปปริมาณการผลิต เนื่องจากการอุดตันจะไม่เกิดขึ้นทันที่ในวันเดียว แต่ละวัน จากปติของท่อ น้ำขนาด4 นิ้วด้วยตะกรันเพิ่มขึ้น เรื่อยๆ การผลิตเริ่มลดลงเรื่อยๆ เพราะวันสุดท้ายที่ต้องรื้อระบบท่อ จะพบว่าภายในท่อ เหลือขนาดเพียง 2นิ้ว เห็นไหมว่า พวกเขาสูญเสียอะใรบ้าง

  1. ปริมาณการผลิต
  2. ค่าแรงงานล่วงเวลา
  3. ค่าเครื่องมือ
  4. ค่าไฟฟ้าจากการเพิ่มกระแสของมอเตอร์

หลังจากได้ทำการติดตั้งระบบป้องกันตะกรัน โดยพวกเขาเลือกใช้เทคโนโลยีจาก Zymetec /Hydroflow จากช่วงปลายปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โรงงานแห่งนี้ยังไม่เคยหยุดระบบผลิตด้วยปัญหาของตะกรันอีกเลย

 

 


  • ในสายการผลิตอาหารสุตว์ ของยี่ห้อหนึ่งที่มีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในที่นี้ขอยกตัวอย่างของสาขา อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 84,214