บทความเกี่ยวกับ Hydroflow โดย Zymetec

เหตุผลที่ต้องใช้เครื่องป้องกันตะกรัน HYDRO FLOW

 1. เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน
 2. เพื่อรณรงค์ ลดปริมาณการใช้สารเคมีในระบบ
 3. เพื่อลดปริมาณการทิ้งน้ำโดยไม่จำเป็น
 4. เพื่อลดค่าไฟฟ้า-ค่าพลังงานอื่นๆของระบบที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากสาเหตุด้วยความหนาของตะกรัน
 5. เพื่อลดการกัดกร่อนในระบบ
ป้องกันตะกรันแทนสารเคมี

 • เป็นที่ทราบกันดีว่า ตะกรันหรือ ผลึกหินปูนเมืออยู่ในหม้อต้มของเรา แน่นอน มันจะทำให้ การต้มน้ำมีประสิทธิภาพต่ำลง เช่น
  ความร้อนลดลงจนถึงขั้นที่ต้องเพิ่มเชื้อเพลิง และต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย จนถึงจุดเดือด ทั้งนี้อัตราการเพิ่มเชื้อเพลิง ก็ขึ้นอยู่กับขนาดชั้นความหนาของตะกรันนั้นๆด้วย .....อ่านต่อ..(คลิกที่รูปภาพ/หัวข้อ.).......

 • #ฝุ่นในอากาศ: ต้นเหตุหลักของการเกิดฝุ่น PM2.5ในอากาศสำหรับเมืองใหญ่คือการปล่อยของเสีย(ของเหลือ)จากยานยนต์พาหนะ ที่มีสัดส่วนในการสร้างของเสียในอากาศมากถึง72% รองลงมา ก็คืออุตสาหกรรม ที่ท่านผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากหน้าเพจตามนี้ (คลิกที่รูปภาพ/หัวข้อ)............

 • น้ำกร่อยมักมีปัญหาอย่างมากมายทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิฐ สำหรับครัวเรือนคือเรื่องของสุขภาพและการใช้ชีวิตประจำวัน ถ้าในอุตสาหกรรมจะทำให้คุณภาพการจัดการยุ่งยากขึ้น
  Zymetec คือผู้ชำนวญด้านเทคโนโลยีเครื่องมือปรับสภาพน้ำ ที่มีความเหนือชั้นและแตกต่างในท้องตลาดที่ ทั้งเรื่องความสะดวกสบาย ความประหยัด

 • ลดการกัดกร่อน
  เทคโนโลยี Hydropath ช่วยลดการกัดกร่อนได้อย่างไร

  กระแสที่ไหลไปตามท่อโลหะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กโคแอกเซียลหรือ "ผลกระทบที่ผิวหนัง" รบกวนปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการกัดกร่อนที่จะเกิดขึ้น แนะนำเทคโนโลยี Hydropath ในระบบน้ำยับยั้งการกัดกร่อนของท่อภายในได้ถึง 65%
  การกัดกร่อนที่เกิดจากจุลินทรีย์
  การกัดกร่อนที่เกิดจากจุลินทรีย์ (MIC) เป็นโหมดการกัดกร่อนที่เกิดจากจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในโคโลนี (ฟิล์มชีวภาพ) หรือกระจายตัวในน้ำที่ทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือมีอิทธิพลต่อกระบวนการกัดกร่อนอื่น ๆ ของวัสดุโลหะ
Visitors: 84,213