บทความ

เหตุผลที่ต้องใช้เครื่องป้องกันตะกรัน HYDRO FLOW

  1. เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน
  2. เพื่อรณรงค์ ลดปริมาณการใช้สารเคมีในระบบ
  3. เพื่อลดปริมาณการทิ้งน้ำโดยไม่จำเป็น
  4. เพื่อลดค่าไฟฟ้า-ค่าพลังงานอื่นๆของระบบที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากสาเหตุด้วยความหนาของตะกรัน
  5. เพื่อลดการกัดกร่อนในระบบ
ป้องกันตะกรันแทนสารเคมี
Visitors: 40,367