บทความเกี่ยวกับ Hydroflow โดย Zymetec

เหตุผลที่ต้องใช้เครื่องป้องกันตะกรัน HYDRO FLOW

  1. เพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน
  2. เพื่อรณรงค์ ลดปริมาณการใช้สารเคมีในระบบ
  3. เพื่อลดปริมาณการทิ้งน้ำโดยไม่จำเป็น
  4. เพื่อลดค่าไฟฟ้า-ค่าพลังงานอื่นๆของระบบที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จากสาเหตุด้วยความหนาของตะกรัน
  5. เพื่อลดการกัดกร่อนในระบบ
ป้องกันตะกรันแทนสารเคมี

  • เป็นที่ทราบกันดีว่า ตะกรันหรือ ผลึกหินปูนเมืออยู่ในหม้อต้มของเรา แน่นอน มันจะทำให้ การต้มน้ำมีประสิทธิภาพต่ำลง เช่น
    ความร้อนลดลงจนถึงขั้นที่ต้องเพิ่มเชื้อเพลิง และต้องเพิ่มขึ้นเรื่อย จนถึงจุดเดือด ทั้งนี้อัตราการเพิ่มเชื้อเพลิง ก็ขึ้นอยู่กับขนาดชั้นความหนาของตะกรันนั้นๆด้วย .....อ่านต่อ..คลิดรูปภาพ.
Visitors: 46,842