ประวัติการติดตั้ง

ประวัติการติดตั้งHydroflow-th.

มากกว่า 1,000,000 เครื่องที่ติดตั้งในต่างประเทศ กว่า68ประเทศ. ได้มีการนำเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องตะกรันในประเทศไทย เมื่อปลายปี พ.ศ.2557เป็นครั้งแรก โดยเริ่มจากการนำเสนอยังกลุ่มงานผลิตอาหารรายใหญ่ของประเทศ เพราะลูกค้ากลุ่มนี้ต้องการลดการใช้เคมีในกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อการแข่งขัน และขยายผลไปยังกิจการอื่นๆที่ มีปัญในการใช้น้ำ จะได้เรียบเรียงให้ดูพอสังเขป

ลิงค์ดูที่ TimeLine

ขออภัย กำลังอยู่ระหว่างการจัดเตรียม ขอขอบคุณที่ติดตาม

Visitors: 84,213