HydroFLOW-จะใช้รุ่นไหนดี?

HYDRO PATH TECHNOLOGY:

  • คือการออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ความปลอดภัยสูง แต่ละขนาดของท่อส่งน้ำจะมีปริมาณการไหลที่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับ Hydroflow ความเหมาะสมในการทำงาน อ้างอิงจากขนาดท่อเป็นหลัก ในทุกๆRange ของ hydroflow มีขนาดสำหรับท่อตั้งแต่ 38 ม.ม. ถึง 2,000 ม.ม. ความสามารถในอัตราความเร็วของน้ำที่ยังให้ประสิทธิภาพสูง เริ่มที่ 0-10 เมตร/วินาที วัสดุท่อ ยังไม่มีข้อจำกัด จะเป็นวัสดุอะไรก็ได้ Hydroflow ใส่ใจน้ำในท่อเท่านั้น

เลือกย่านความถี่ที่เหมาะสม(Range):

  • Hydropath technology ผลิตออกมาหลายรุ่นขึ้นอยู่กับความจำเป็นของปัญหา และภูมิภาค สำหรับในประเทศไทย ได้นำเข้าเฉพาะรุ่นหลักๆที่มีความเหมาะสมได้แก่ P-RANGE,S-RANGE,และI-RANGE ดังนั้นการเลือกรุ่นท่านจะได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญของเรา(ดูรูปแถวกลาง) 
  • คำอธิบายเพิ่มเติมในการเลือกรุ่น:การเจาะจงรุ่น HYDROFLOW มีหลักเกณฑ์ไว้แล้ว เช่น P เหมาะสำหรับการใช้กับน้ำหล่อเย็นและเป็นระบบน้ำวนลูปเน้นที่การป้องกันหินปูน มีขนาดตั้งแต่ ท่อ2"จนถึง 6" ส่วน S ใช้กับระบบบอยเลอร์โดยเฉพาะ มีตั้งแต่ขนาดท่อ 2"-8" และรุ่น I (CUSTOMER SIZE) เป็นรุ่นที่ครอบคุมได้ทั่วถึงทั้งงานป้องกันและสลาย ใช้ด้ดีทั้ง แบบวนลูปและเดินทางเดียว 
  • แต่อย่างใรก็ดี ผู้เชี่ยวชาญ ของHYDROFLOW จะเป็นผู้แนะนำให้เหมาะสมกับการใช้งานในปัจจุบันของลูกค้า โดยเรายึดหลักการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้อีกทั้งตระหนักถึงความประหยัด คุ้มค่า ใช้งานได้จริงๆด้วย

ตำแหน่งติดตั้ง:

  • จะมีความจำเป็นมากพอกับการเลือกรุ่น เพราะ Hydroflow คือสินค้าที่ผู้ขายต้องมอบความไว้วางใจได้ ด้วยการรับประกันสินค้าตลอด3ปี ในรุ่นอุตสาหกรรม hydroflow มีความยินดีที่จะแนะนำรุ่นและการติดตั้งให้ลูกค้าด้วยทีมงานที่มีประสปการณ์ ผ่านการฝึกอบรมจากผู้ผลิต(ดูรูปแถวล่าง)
Visitors: 84,214