HydroFLOW-เพื่อฟาร์มและปศุสัตว์

 

น้ำสะอาดปลอดเชื้อ-ปลอดเคมี

เป็นอีกหนึ่งความจำเป็นที่เจ้าของฟาร์มไก่ ต้องใส่ใจอยู่เสมอ แต่เราคงทำได้แค่การล้างภาชนะบรรจุให้สะอาดเท่านั้น ก็คงทำได้เฉพาะไก่อายุน้อย แต่ก็คงทำได้ไม่บ่อยนัก เพราะจะเป็นการรบกวนและทำให้ไก่เกิดอาการตกใจหรือแตกตื่นได้ง่ายๆ อีกอย่างไก่ต้องการดื่มน้ำวันละมากๆเพื่อการย่อยอาหารที่เขาได้รับซึ่งจะส่งผลดีต่อ อัตราการแลกเนื้อที่สูง จะดีแค่ไหนถ้าในระหว่างนั้น เรามีความมั่นใจแค่ไหนว่าน้ำที่เรากำลังแจกจ่ายไปนั้น ปลอดภัยและสะอาดเพียงใด ยิ่งถ้าหากสามารถจัดหาน้ำสะอาดที่มีมวลละเอียดได้อย่างเช่น pure water ก็คงเพิ่มอัตราการเติบโตของไก่ในเล้าได้อย่างมาก ....แต่Hydroflow ทำได้อย่างง่าย  เพราะเราไม่ได้ไปลดคุณค่าทางโภชนาการของน้ำเราเพียงทำให้น้ำมีคุณภาพดีเทียบเท่า pure water . เจ้าของฟาร์มจะมีระยะเวลาเพียง45วันเท่านั้นที่จะบอกถึงผลกำไร มาก-น้อยในการลงทุนแต่ละรอบของการเลี้ยง น้ำสะอาดจึงมีความจำเป็นมากสำหรับการปศุสัตว์ เพราะจะช่วยให้สัตว์เลี้ยงดูดซึมอาหารได้เร็วพร้อมกับสร้างภูมิคุ้มกันโรคจึงทำให้ไก่เผาผลาญอาหารไปเป็นพลังงาน-แลกเนื้อได้ดีกว่าถึง6.8%เมื่อเทียบกับเล้าอื่นๆและการดื่มน้ำทั่วๆไป เพราะHydroflow คืออุปกรณ์ ที่ฆ่าเชื้อโรคในท่อน้ำและป้องกันการอุดตันของหัวจ่ายได้ดีเยี่ยม,คือเครื่องสร้างมวลน้ำที่ละเอียดเทียบเท่า pure water และน้ำที่ผ่านจากระบบจะมีพลังงานในตัว จากการสร้างประจุเข้าไปในน้ำด้วย Hydroflow ข้อดีต่างๆที่กล่าวมาเรามีหลักฐานและประวัติการใช้ที่ได้ผลดีมาแล้วในต่างประเทศ สามารถดาวน์โหลดดูได้ในเอกสารแนบท้าย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาการนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจอื่นๆได้ฟรี ที่ตัวแทน ในประเทศ ZYMETEC HYDRO 02-450 6038

ตะกรันในฟาร์ม

 Visitors: 82,400